Avita Yuristiana, S.E., M.M
NIDN: 2113079501
NIY:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama:
Pendidikan:
Jurusan:
Jabatan Fungsional: Tenaga Pengajar
Program Studi: Ekonomi Syariah
Alamat :